she-yun-ba-fang

相关文章

社運八方:社運八方:邊個係斯諾登嘅支持者?

(圖片來自 Facebook: Ngan Piu) 斯諾登離開咗香港,喺香港嘅新聞重點變左特區政府嘅做法會唔會影響中美關係,以及究竟邊個係斯諾登喺香港嘅支持者。中美關係八方唔識

社運八方:社運八方:一句「愛國愛民」就搞掂六四?

支聯會今年六四集會既口號第一句就係「愛國愛民 香港精神」,真係好大獲。在這個「本土」意識咁高漲既情況下,叫人「愛國」令到有人真係有d反感,話唔

社運八方:社運八方:港版「西奴吊架」 獨媒名列「反中亂港組織」

唔識大陸政治嘅朋友,可能無聽過咩係「西奴吊架」,佢係一個共產黨內極左陣營設立的網站,叫《社會進步網》,估計是由重慶薄熙來放水搞的, 用意係打擊